Οι οικονομικές συνθήκες αντικατοπτρίζονται μέσω του PMI!

Οι οικονομικές συνθήκες αντικατοπτρίζονται μέσω του PMI!


Ένας πολύ προσεκτικός δείκτης είναι ο Δείκτης Διαχειριστών Αγορών (PMI), καθώς παρέχει μια εικόνα των τρεχουσών οικονομικών τάσεων στους τομείς #κατασκευής και υπηρεσιών. Αυτό, με τη σειρά του, δείχνει τη συνολική υγεία των επιχειρηματικών και οικονομικών συνθηκών σε μια περιοχή.
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, οι ακόλουθες περιοχές θα δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον δείκτη για τον Οκτώβριο:
Αυστρία στις 00.00 CET
Γαλλία στις 09:15 CET
Γερμανία στις 09:30 CET
Ευρωζώνη στις 10:00 CET
Ηνωμένο Βασίλειο στις 10:30 CET
ΗΠΑ στις 15:45 CET


Κατά τo trading, το οικονομικό ημερολόγιο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι επενδυτές για να γνωρίζουν τι έρχεται και πώς θα μπορούσε να κινηθεί η αγορά.
#invest #forex #economy #news

Our Trustful Partners