Οι εισαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, οι τιμές εξαγωγών εκτινάσσονται!

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, οι τιμές εξαγωγών εκτινάσσονται!

Οι τιμές των εισαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Νοέμβριο, εν όψει της αύξησης 0,6% που αναμένεται σε έρευνα που συνέταξε το Bloomberg και μετά από άνοδο 1,5% τον Οκτώβριο.

Εξαιρουμένης της άνοδος 0,4% στις τιμές του πετρελαίου, οι τιμές εισαγωγής παρέμειναν αυξημένες κατά 0,7% τον Νοέμβριο μετά από αύξηση 0,6% τον Οκτώβριο. Για τον Νοέμβριο αναμενόταν κέρδος 0,4%.

Εξαιρουμένων όλων των καυσίμων, οι τιμές εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Νοέμβριο.

Οι τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 1% τον Νοέμβριο, διπλάσιες προσδοκίες για άνοδο 0,5% και μετά από άνοδο 1,6% τον Οκτώβριο. Οι τιμές εξαγωγής εξακολουθούσαν να αυξάνονται κατά 1%, εξαιρουμένης της αύξησης 0,8% στις τιμές των γεωργικών προϊόντων.

Our Trustful Partners