Η TeleTrade αναφέρει ότι ο επίμονος υψηλός πληθωρισμός μπορεί να απειλήσει τις αποδόσεις των χρηματιστηρίων!

Η TeleTrade αναφέρει ότι ο επίμονος υψηλός πληθωρισμός μπορεί να απειλήσει τις αποδόσεις των χρηματιστηρίων!

Ο τρέχων ρυθμός πληθωρισμού μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι αναφέρθηκε, και ακόμη υψηλότερος από ό,τι το 1982.

Το στοιχείο στέγασης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), το οποίο έχει τη σημαντικότερη στάθμιση (24% σε ΔΤΚ και 30% στον βασικό ΔΤΚ), αυξήθηκε κατά 3,8% τους τελευταίους 12 μήνες. Αν απλώς το συγκρίνουμε με τις τιμές του 1982 (7-9% στην κορυφή), τότε με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη. Ωστόσο, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι το 1982 η στεγαστική συνιστώσα του ΔΤΚ περιλάμβανε τις τιμές των κατοικιών. Αλλά επί του παρόντος αυτό το στοιχείο βασίζεται στον δείκτη τιμών ενοικίασης. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20% πέρυσι, έναντι αύξησης των ενοικιαζόμενων ακινήτων μόνο κατά 3,5%.

 

 

Εάν τα στοιχεία αυτά προσαρμοστούν με αυτά τα δεδομένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει ήδη ξεπεράσει το 10%, ενώ ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή είναι ήδη 9%. Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου: ο πληθωρισμός, τον οποίο πραγματικά βιώνουν τα νοικοκυριά, μαίνεται και υπερβαίνει σημαντικά τα κρατικά στατιστικά στοιχεία.

 

Η άνοδος του πληθωρισμού σε νέο υψηλό 39 ετών, επηρέασε τις απόψεις των τραπεζών της Wall Street για την πολιτική της Fed, σημειώνοντας μια αντιστροφή στη λειτουργία απόκρισης της ρυθμιστικής αρχής. Το πιθανότερο είναι ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, η Fed θα ανακοινώσει διπλασιασμό του ρυθμού μείωσης, δίνοντας έμφαση στους συνεχιζόμενους κινδύνους πληθωρισμού και χωρίς πλέον να χαρακτηρίζει τον υψηλό πληθωρισμό «παροδικό» και να δείχνει μια γερακινή μετατόπιση στο διάγραμμα σημείων.

 

#inflation #invest #investing #news #forex

Our Trustful Partners